14.07.2023

Opět po roce přijměte pozvání na putovní verzi Výstavy panelové prezentace realizací v rámci letošního, XXI. ročníku soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje.

Výsledky ve všech 7 soutěžních kategoriích, dále Cena hejtmana ZK, Cena GP arch. Pavla Nováka, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu i Cena syndikátu novinářů byly, z celkového rekordního počtu 61 přihlášených a dokončených realizací v roce 2022, zveřejněny 15.06.2023 při slavnostním galavečeru v Uherském Brodě.

Vystaveny jsou také 3 vítězné práce, které tvoří součást tradiční projektové soutěže studentů středních průmyslových škol v oboru stavebnictví ve Zlínském kraji – Studentská práce roku 2022, které se letos zůčastnilo 14 soutěžících. Téma zadání Bytové domy na ulici Obeciny ve Zlíně připravilo oddělení prostorového plánování Magistrátu města Zlína.

Samospráva města Zlína se aktuálně těší z Hlavní ceny pro Revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany a ocenění Syndikátu novinářů pro Centrální park JS, III. etapa Kráter – část Vodní biotop. Za zřizovatele je to pak čestné uznání pro Jaguar Trek a Trasa v ZOO Zlín Lešná, příspěvkovou organizaci města.

Výstavu je možno shlédnout do pátku 01. 09. 2023 v Galerii 2. patro, v budově Zlínské radnice na nám. Míru ve Zlíně. Volně k dispozici je oficiální katalog s výsledkovou listinou.

Ing. arch. Aleš Ambros, Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování

21.06.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu se v rámci své podpory rozvoje stavebnictví připojilo k dalšímu ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. V rámci slavnostního galavečera obdržela Cenu MPO stavba „Stavební úpravy a nástavba objektu ANAFRA s.r.o.“

„V oceněné stavbě, v prvním veřejném datovém centru v Rožnově pod Radhoštěm, spatřujeme propojení stavebnictví, vyjádřené úspěšnou rekonstrukcí objektu čističky odpadních vod bývalé textilní továrny, s infrastrukturou pro rozvíjející se digitalizaci“, uvedl Mgr. Filip Žežulka, zástupce ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO, který cenu předal.

„Při projektové přípravě a následné realizaci stavby bylo vytvořeno moderní pracoviště, kde působí více než 70 profesionálů v oblasti IT, kteří mají na starost bezpečí pro data stovek společností nejen z ČR, ale i zahraničí. Investice převyšující 100 milionů korun je výjimečná nejen svým rozsahem, ale také použitými moderními technologiemi, kde je mimo jiné využíváno odpadního tepla z chlazení technologií k vytápění celé budovy. Plně automatizováno je také veškeré ovládání nastavení vnitřního prostředí, počínaje stíněním a konče ovládáním osvětlení jednotlivých prostor objektu, což přispívá k vysoce ekologickému provozu budovy“, uvedl dále Mgr. Žežulka.

21.06.2023

Od vstupu do Evropské unie se díky podpoře z evropských fondů v České republice podařilo zrealizovat více než 150 000 projektů, které přispívají k vyšší kvalitě našich životů a mění naše okolí k lepšímu. S 25 z nich se můžete setkat v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Tyto stavby jsou označeny modrou pečetí s nápisem „PODPOŘENO EU“, skrze niž Ministerstvo pro místní rozvoj zviditelňuje projekty spolufinancované z evropských fondů.

29.06.2023

K Vašemu shlédnutí je připravena filmová prezentace všech oceněných staveb v letošním ročníku soutěže Stavba roku ZK.

20.06.2023

Prohlédněte si fotografie ze slavnostního galavečera při vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo 15.06.2023 v Uherském Brodě, ve velkém sále Domu kultury.

16.06.2023

Přinášíme přehled oceněných staveb v letošním ročníku soutěže.

15.06.2023

Všechny soutěžící stavby letošního ročníku si můžete prohlédnout v krátkém filmovém záznamu.

09.06.2023

Již nyní si můžete prohlédnout bulletin soutěže Stavba roku, který v tištěné podobě obdrží účastníci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Domě kultury Uherský Brod, ve čtvrtek 15.06.2023.

28.05.2023

Součástí letošního ročníku soutěže je tradiční soutěž studentů středních škol stavebních oborů ze Zlínského kraje – Studentská práce roku. Prohlédněte si všechny letošní práce studentů.

24.04.2023

Do letošního, XXI. ročníku soutěže je přihlášeno rekordních 61 staveb. Fotogalerii staveb, včetně uvedení jejich přihlašovatelů, naleznete v sekci Soutěžící stavby.

06.01.2023

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2023 od 18:00 hod. v Uherském Brodě, ve velkém sále Domu kultury.

05.01.2023

Záštitu nad letošním ročníkem soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje převzal hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš.

03.01.2023

21. ročník soutěže byl vyhlášen

Podmínky pro účast v letošním, 21. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje, zveřejnili její vyhlašovatelé. Přihlášeny do ní mohou být stavby, které byly uvedeny do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v roce 2022, nejpozději do 31.12.2022. Pokud jste jako investor, projektant, autor nebo zhotovitel realizovali zajímavou stavbu, kterou chcete představit široké odborné i laické veřejnosti, neváhejte ji přihlásit! Přihlášku, včetně Soutěžních pravidel a dalších informací k soutěži, naleznete na těchto stránkách. Uzávěrka přihlášek je 20. března 2023. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.