Součástí soutěže Stavba roku Zlínského kraje 2024 je i tradiční soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku 2024“.

Partnery letošního ročníku soutěže jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí.

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Z pověření města Valašské Meziříčí vybrala a sestavila zadání pro letošní ročník studentské soutěže Ing. arch. Andrea Rampasová ze společnosti CHYBIK + KRISTOF s.r.o. Úkolem pro studenty bylo zpracovat návrh bytového domu na ulici Pod Oborou ve Valašském Meziříčí na parcele 75/2. Bytový dům by měl urbanisticky vhodně doplnit samostatně stojící bytový dům a vytvořit mezi těmito objekty příjemné místo pro relaxací a dětské hry. Návrh musí akceptovat strukturu a měřítko okolní zástavby a reagovat na ně.

O ocenění „Studentská práce roku 2024“ bojovalo celkem 28 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnili 2 studenti a 2 studentky pod vedením Ing. arch. Gabriely Zálešákové a Ing. Aleše Sedláčka, ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 11 studentů a 9 studentek pod vedením Ing. arch. Aleny Carbolové, Ing. Pavly Novákové, Ing. Miroslava Maňase a Ing. Josefa Vémoly. Ze SOŠ a Gymnázia Staré Město odevzdali soutěžní práci 4 studenti pod vedením Ing. Zuzany Kučerové a Ing. Bc. Jana Mošťka. Organizačně celý projekt zajišťoval Ing. Libor Dubčák.

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 12 nejlepších navrhla k postupu do finálového kola. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku ZK 2024“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.

SPŠ stavební Valašské Meziříčí

SOŠG Staré Město

SPŠ Zlín