Termín pro odevzdání přihlášek je do středy 20. března 2024 do 12:00 hodin.

Přihlášky, včetně dalších náležitostí, převezme na adrese nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín: Zdeněk Hoza, tajemník poroty soutěže, tel. 739 558 136 nebo Ing. Přemek Elšík, tel. 604 261 773.

Dotazy týkající se přihlášení do soutěže i soutěže samotné, vám zodpoví zástupci organizátora soutěže PUBLICITY s.r.o., Ing. Přemek Elšík, mobil: 604 261 773, e-mail: premek@publicity.zlin.cz a Ing. Romana Snášelová, mobil: 604 261 838, e-mail: rsnaselova@seznam.cz

Pro elektronické vyplnění přihlášky Je třeba mít nainstalovánu aktuální verzi aplikace Acrobat Reader

Prezentační panel soutěžících staveb

V souladu se soutěžními podmínkami má každá ze soutěžících staveb svůj prezentační panel. Jeho účelem je přiblížit a podrobněji představit přihlašovanou stavbu prostřednictvím fotografií, textu, části dokumentace apod.

Rozměr panelu je 80 cm šířka x 120 cm výška. Je vyroben z plastu tl. 5 mm, bez rámu. V záhlaví musí být opatřen nápisem Stavba roku Zlínského kraje 2024. Soutěžní kategorie se na panel neuvádí, rozdělení přihlášených staveb do jednotlivých soutěžních kategorií provádí porota soutěže. Typ a velikost písma, velikost a rozmístění fotografií či textů, je na uvážení a fantazii každého přihlašovatele. Panely je možné vyrobit v souladu s logotypem firmy.

Panely soutěžících staveb budou vystaveny v místě konání slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a následně budou označeny získaným ocením. Navazující „putovní“ výstavy těchto panelů, putující po městech Zlínského kraje, umožní jejich představení nejen odborné, ale i široké laické veřejnosti. Pravidelně jsou prezentovány při Dnu Zlínského kraje, Mezinárodní konferenci dopravní infrastruktury na Moravě, v budově Zlínského magistrátu na Náměstí Míru ve Zlíně, apod.

Ukázky prezentačních panelů