Krajská stavební společnost Zlínského kraje při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, vyhlašují soutěž

Stavba roku Zlínského kraje 2024

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních realizovaných projektů v oblasti stavebnictví a přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby v kraji i mimo území kraje. Součástí soutěže Stavba roku Zlínského kraje 2024 je i soutěž o Nejlepší středoškolskou práci (propozice samostatně).

Hlavní kritéria soutěže:

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota, která je složena ze zástupců vyhlašovatelů a odborných poradců. Stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

  • Celkové stavebně architektonické řešení díla,
  • Kvalita a jakost stavebních prací,
  • Vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků, profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí,
  • Doba realizace díla ve vztahu k celkovým nákladům stavby,
  • Společenské poslání díla,
  • Další kritéria (originalita konstrukčního řešení, ekologické úspory energií a podobně).