STAVBA ROKU 2022 ZLÍNSKÉHO KRAJE

Úvod do soutěže

Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví
a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje,
vyhlásili již XXI. ročník soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje.

Organizátorem soutěže, včetně slavnostního vyhlášení, je společnost PUBLICITY s.r.o.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje.

PREZENTACE SOUTĚŽÍCÍCH STAVEB LETOŠNÍHO ROČNÍKU

Máme se čím chlubit. Podívejte se na naši statistiku

Soutěž v číslech

21
Ročníků soutěže
868
Soutěžících staveb
7
Soutěžních kategorií