Součástí soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje je i tradiční soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku“.

Partnery letošního ročníku soutěže jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí.

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže, s názvem Bytové domy na ulici Obeciny ve Zlíně, vybral a sestavil Ing. arch. Aleš Ambros, z oddělení prostorového plánovaní Magistrátu města Zlína.

Úkolem studentů bylo zpracování architektonických návrhů nových bytových domů v jednoduché urbanistické struktuře, které jsou akademicky umístěny v poloze stávajících starší bytových domů s menšími byty. Studenti nejprve vypracovali návrh a základní technické řešení jednoho typového bytového domu, který pak v uvedené lokalitě opakovaně umístili. Navrhovaná řešení akceptují stávající lokální prostorové vazby a technickou či dopravní infrastrukturu.

O ocenění „Studentská práce roku“ bojovalo celkem 14 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnila 1 studentka pod vedením Ing. arch. Gabriely Zálešákové, ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 12 studentů pod vedením Ing. arch Aleny Carbolové, Ing. Pavly Novákové a Ing. Miroslava Maňase. Ze SOŠ a Gymnázia Staré Město odevzdala soutěžní práci 1 studentka pod vedením Ing. Bc. Jana Mošťka. Organizačně celý projekt zajišťoval Ing. Libor Dubčák.

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 6 nejlepších navrhla k postupu do finálového kola. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2022 ZK“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.