04.07.2022

Společnou video prezentaci oceněných staveb v letošním ročníku soutěže si můžete prohlédnout zde.

23.06.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím svého Odboru publicity a evaluací fondů EU, zviditelňuje projekty, které byly podpořeny z dotací fondů EU. V rámci letošního ročníku soutěže bylo 12 projektů financováno z fondů EU. Tyto stavby jsou v rámci své prezentace v soutěži označeny modrou pečetí EU.

22.06.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se připojilo k jubilejnímu 20. ročníku soutěže. Jeho účast vyjadřuje zájem o rozvoj stavebnictví jak na celorepublikové, tak i lokální úrovni a navazuje na jeho aktivity v oblasti podpory a propagace tohoto důležitého odvětví v rámci hospodářství ČR. Jedná se také o další prohloubení spolupráce se SPS a ČKAIT, kteří patří k vyhlašovatelům soutěže. Cena MPO ČR byla udělena Vývojovému a inovačnímu centru modularity ve Vizovicích, které pro svoje potřeby vybudovala společnost KOMA Modular.

„V oceněné stavbě spatřujeme jeden z trendů dnešní moderní architektury a stavebnictví, tedy modulární stavbu. Při její realizaci byly využity typové moduly v kombinaci s atypickými komponenty, což posunulo modulární stavbu zase o kousek vpřed a napomohlo oprostit se od pravoúhlých stereotypů. Modulární výstavba současně představuje úspěšné sepjetí mezi průmyslem a stavebnictvím, přičemž může napomoci i k řešení některých výzev, s nimiž se česká společnost v posledním období musí vypořádávat“, uvedl Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních surovin MPO ČR, který cenu předal.

21.06.2022

Prohlédněte si fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, které se uskutečnilo 16.06.2022 na zámku v Holešově.

17.06.2022

Obsáhlou informaci o průběhu slavnostního večera v Holešově zveřejnil i oficiální web Zlínského kraje: „HEJTMAN UDĚLIL SVÉ OCENĚNÍ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE REKONSTRUKCI STŘECHY ZÁMKU ZLÍN-LEŠNÁ“

17.06.2022

Jako první zveřejnilo informace o průběhu slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže město Holešov, a to na svých webových stránkách.

17.06.2022

Přinášíme přehled oceněných staveb v letošním ročníku soutěže.

08.06.2022

Prohlédněte si již nyní bulletin soutěže Stavba roku, který jako první, v tištěné podobě, obdrží účastníci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže na zámku v Holešově, ve čtvrtek 16.06.2022.

07.06.2022

Již dnes si můžete prohlédnout video, představující všechny soutěžící stavby letošního ročníku soutěže.

14.04.2022

Fotogalerii všech 47 staveb, přihlášených do letošního ročníku soutěže, včetně uvedení jejich přihlašovatelů, naleznete v sekci Soutěžící stavby.

14.01.2022

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve čtvrtek 16. června 2022 od 18:00 hod. na zámku v Holešově.

10.01.2022

Záštitu nad letošním ročníkem soutěže Stavba roku 2021 Zlínského kraje převzal hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš.

06.01.2022

Jubilejní, XX. ročník soutěže byl vyhlášen

Podmínky pro účast v letošním, XX. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje, zveřejnili její vyhlašovatelé. Přihlášeny do ní mohou být stavby, které byly uvedeny do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v roce 2021, nejpozději do 31.12.2021. Pokud jste jako investor, projektant, autor nebo dodavatel realizovali zajímavou stavbu, kterou chcete představit široké odborné i laické veřejnosti, neváhejte ji přihlásit! Přihlášku, včetně Soutěžních pravidel a dalších informací k soutěži, naleznete na těchto stránkách. Uzávěrka přihlášek je 18. března 2022. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

05.01.2022

Výstava soutěžních panelů staveb z loňského XIX. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje byla zahájena v Galerii 2. patro, v budově zlínské radnice na nám. Míru ve Zlíně. Výstava je realizována ve spolupráci s Oddělením prostorového plánování Magistrátu města Zlína a potrvá do pátku 25.02.2022.

Více informací o výstavě