29.10.2021

Společnou video prezentaci oceněných staveb v letošním ročníku soutěže si můžete prohlédnout zde.

24.09.2021

Prohlédněte si fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, které se uskutečnilo 21.09.2021 v Otrokovicích, v sále Kongresového a kulturního centra Otrokovická BESEDA.

22.09.2021

Přinášíme přehled oceněných staveb v letošním ročníku soutěže.

16.09.2021

V souvislosti s blížícím se termínem slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2020 Zlínského kraje (Otrokovice, 21.09.2021, od 18:00 hod.) přinášíme aktuální organizační informace pro účastníky této akce.

Na základě aktuálně platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, účinného od 1. září 2021, pro konání akce platí níže uvedené.

Všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. (může být i mobilní aplikace TEČKA)

Dále musí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), mimo dobu konzumace občerstvení – rautu.

Pořadateli je nařízeno při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi je současně nařízeno mu splnění podmínek prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek neprokáže, je pořadatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor.

Prosíme o příchod s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možno provést tuto kontrolu do plánovaného začátku programu v 18:00 hod. (Kontroly budou prováděny v čase od 16:30 hod.)

01.09.2021

Generálním partnerem letošního ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje je společnost PSG Construction.

Společnost PSG, se na stavebním trhu úspěšně pohybuje téměř 100 let. Patří mezi největší české stavební skupiny. Jako generální zhotovitel realizuje náročné stavby s garantovanou kvalitou. PSG je také přední dodavatel prefabrikovaných konstrukcí v ČR.

Společnost za své stavby získává uznání, za přístup k zaměstnancům má ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje. Také v dnešní době neustává v podpoře, sportu, sociálních nebo občanských aktivit.

01.09.2021

Přinášíme video, představující všechny soutěžící stavby letošního ročníku soutěže.

30.08.2021

Prohlédněte si již nyní bulletin soutěže Stavba roku, který jako první v tištěné podobě obdrží účastníci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Otrokovicích, v úterý 21.09.2021.

28.08.2021

S ohledem na aktuální pandemickou situaci a její dopad na průběh studia, se v loňském školním roce neuskutečnila tradiční součást soutěže, a to soutěž studentů středních škol stavebních oborů ze Zlínského kraje – Studentská práce roku. Věříme, že v nadcházejícím školním roce již situace dovolí a soutěž se opět stane součástí studijního programu studentů, o čemž svědčí i skutečnost, že soutěžní zadání je již připraveno a rozesláno na jednotlivé střední školy.

26.08.2021

Pro ocenění letošních staveb, ve všech soutěžních kategoriích, jsou připraveny originální plastiky.

Premiérově byla ocenění v této podobě předávána při loňském ročníku soutěže, na zámku v Holešově. Plastiky jsou označeny nejen názvem oceněné stavby, ale i jejím přihlašovatelem. Autorem je MgA. Martin Kožucharov ze studia BORK DESIGN.

Na fotografiích můžete vidět některá z loňských ocenění – Cena hejtmana, Hlavní cena, Čestné uznání a Cena Syndikátu novinářů.

01.06.2021

Fotogalerii všech 43 staveb, přihlášených do letošního ročníku soutěže, včetně uvedení jejich přihlašovatelů, naleznete v sekci Soutěžící stavby.

28.05.2021

Přinášíme aktuální informaci o změně termínu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2020 Zlínského kraje.

S cílem zajistit jeho konání na co nejvyšší organizační a společenské úrovni bylo, ve spolupráci s vedením Zlínského kraje, rozhodnuto o jeho přesunutí na úterý 21. září 2021. Místo a čas zůstávají beze změn – Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA v Otrokovicích, od 18:00 hod.

16.04.2021

Do letošního, XIX. ročníku soutěže, je přihlášeno 43 staveb. Obsazeny jsou všechny soutěžní kategorie. Děkujeme přihlašovatelům za jejich zájem o účast v soutěži. Přihlášky, včetně doprovodné dokumentace, zpracováváme a se všemi soutěžícími stavbami vás seznámíme na webových stránkách.

23.03.2021

Místem slavnostního vyhlášení výsledku soutěže, v předpokládaném termínu 17. června 2021, bude město Otrokovice. Akce se uskuteční v sále Kongresového a kulturního centra Otrokovická BESEDA.

15.01.2021

Záštitu nad letošním ročníkem soutěže Stavba roku 2020 Zlínského kraje převzal hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš.

08.01.2021

Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení výsledků soutěže je stanoven na čtvrtek 17. června 2021.

16.12.2020

XIX. ročník soutěže byl vyhlášen

Vyhlašovatelé soutěže Stavba roku Zlínského kraje zveřejnili podmínky pro účast v letošním, XIX. ročníku soutěže. Přihlášeny do ní mohou být stavby, které byly uvedeny do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v roce 2020, nejpozději do 31.12.2020. Pokud jste jako investor, projektant, autor nebo dodavatel realizovali zajímavou stavbu, kterou chcete představit široké odborné i laické veřejnosti, neváhejte ji přihlásit! Přihlášku, včetně soutěžních pravidel a dalších informací k soutěži, naleznete na těchto stránkách. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2021. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme. Průběžně budeme přinášet další informace.