Stavby občanské vybavenosti

Domy pro bydlení

Rodinné domy

Průmyslové a zemědělské stavby

Dopravní, inženýrské a ekologické stavby

Realizace rozvojových projektů měst a obcí

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje

CENA GRAND PRIX ARCH. PAVLA NOVÁKA

CENA HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE

CENA SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ