Po roční pauze, způsobené pandemickou situací, je opět součástí soutěže Stavba roku Zlínského kraje i soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku“.

Partnery letošního ročníku soutěže jsou města Uherský Brod, Zlín a Uherské Hradiště.

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže, s názvem Bytový dům „Pod zahradou věčnosti“ Uherský Brod, připravili Ing. Robert Vráblík, vedoucí Odboru rozvoje města Uherský Brod a Ing. arch. Helena Víšková, architektka města Uherský Brod.

Úkolem studentů bylo zpracovat návrh novostavby bytového domu v lokalitě nedaleko centra města. Objekt bude mít 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Převažující funkcí bude bydlení s doplňkovým komerčním využitím v nejnižším podlaží. Požadován je bezbariérový přístup ke všem bytům. Součástí řešení je i návrh nových parkovacích stání.

O ocenění „Studentská práce roku“ se ucházelo celkem 6 studentů ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí pod vedením Ing. Miroslava Maňase. Organizačně celý projekt zajišťoval Ing. Libor Dubčák.

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a všechny navrhla k postupu do finálového kola, kde studenti obhajovali své práce před porotou. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2021 ZK“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.

Fotografie soutěžních prací studentů