Součástí soutěže Stavba roku 2019 Zlínského kraje je již tradiční soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku 2019“

Partnery soutěže Studentská práce roku jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí

 

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže vybral a sestavil Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta Města Uherské Hradiště. Úkolem studentů bylo zpracovat návrh novostavby bytového domu, respektive skupiny tří bytových domů, které by ve formě opakovaného projektu doplnily stávající obytnou strukturu na pozemcích města Uherské Hradiště ve Svatováclavské ulici.

O ocenění „Studentská práce roku 2019“ bojovalo celkem 18 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnilo 8 žáků pod vedením Ing. arch. Gabriely Zálešákové, Ing. Aleše Sedláčka a Ing. Evy Netopilové, ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 7 studentů pod vedením Ing. arch. Marcely Dorňákové, Ing. Pavly Novákové a Ing. Miroslava Maňase. Ze SOŠ a Gymnázia Staré Město odevzdali práci 3 studenti pod vedením Ing. Kateřiny Janouškové. Organizačně projekt zajišťoval Ing. Libor Dubčák.

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 8 nejlepších prací navrhla k postupu do finálového kola. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2019 ZK“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.

Studentské práce