Součástí soutěže Stavba roku 2018 Zlínského kraje je soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku 2018“.

Partnery soutěže Studentská práce roku jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí

 

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže sestavil Ing. arch. Aleš Ambros z oddělení prostorového plánování Magistrátu města Zlína. Po dohodě s vedoucími práce zúčastněných škol byla vybrána lokalita v místní části Štípa. Jedná se o řešení části lokality, která je určena z platného územního plánu města Zlína jako plocha územní rezervy pro bydlení v bytových domech. Oproti předchozím ročníkům soutěže bylo nejprve speciálním úkolem studentů týmově vypracovat jednoduchou urbanistickou strukturu v podobě vzorové skupiny bytových domů, které by pak mohly být použity i jako typový fragment pro budoucí etapový rozvoj na zbylou část lokality. Z takto navrženého jednoduchého zastavovacího plánu si každý ze studentů následně vybral jeden objekt bytového domu, který pak již tradičním soutěžním postupem architektonicky a konstrukčně dořešil.

O ocenění „Studentská práce roku 2018“ bojovalo celkem 11 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnilo 5 žáků pod vedením Ing. arch. Gabriely Zálešákové a Ing. Libora Dubčáka. Ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí přihlásilo své práce 6 studentů pod vedením Ing. arch. Aleny Carbolové a Ing. Josefa Vémoly.

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 6 nejlepších prací navrhla k postupu do finálového kola, kde studenti své práce obhajovali osobně před porotou. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2018 ZK“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.

Studentské práce