Partnery soutěže Studentská práce roku jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí

 

Součástí soutěže Stavba roku 2017 Zlínského kraje je soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku 2017“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže vybral a sestavil Ing. Martin Horák, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Valašské Meziříčí, ve spolupráci s odbornými učiteli Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí. Úkolem studentů bylo vyřešit zástavbu v lokalitě U Vodojemu ve Valašském Meziříčí, části Štěpánov, a to navržením bytových domů – vila domů.  

O ocenění „Studentská práce roku 2017“ bojovalo celkem 15 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnili 3 žáci pod vedením Ing. arch. Gabriely Zálešákové, ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 11 studentů pod vedením Ing. arch. Aleny Carbolové, Ing. Josefa Vémoly a Ing. Miroslava Maňase. Ze SOŠ a Gymnázia Staré Město přihlásil svou práci 1 student pod vedením Ing. Zuzany Kučerové.

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 8 nejlepších prací navrhla k postupu do finálového kola, kde studenti své práce obhajovali osobně před porotou. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2017 ZK“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.

Fotografie studentských prací