Partnery soutěže Studentská práce roku jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí

 

Partnery soutěže Studentská práce roku jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže vybral a sestavil Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí útvaru městského architekta města Uherské Hradiště. Úkolem studentů bylo zpracovat projekt polyfunkčního domu v proluce zástavby na Tyršově náměstí v Uherském Hradišti. Studenti zpracovali architektonicko-urbanistické začlenění stavby do okolní zástavby, podrobně řešili dispozice komerčního přízemí a dvou až tří obytných pater.

O ocenění „Studentská práce roku 2016“ bojovalo celkem 23 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnili 4 žáci pod vedením Ing. Libora Dubčáka, Ing. Aleše Sedláčka a Ing. arch. Gabriely Zálešákové, ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 17 studentů pod vedením Ing. arch. Marcely Dorňákové, Ing. Pavly Novákové, Ing. arch. Aleny Vráželové, Ing. Josefa Vémoly a Ing. Miroslava Maňase. Ze SOŠ a Gymnázia Staré Město odevzdali práci 2 studenti pod vedením Ing. Marie Hrubošové a Ing. Miroslavy Joškové.

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 9 nejlepších prací navrhla k postupu do finálového kola, kde studenti své práce obhajovali osobně před porotou. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2016 ZK“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.

Fotografie studentských prací