Partnery soutěže Studentská práce roku jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí

 

Součástí soutěže Stavba roku 2014 Zlínského kraje je soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku 2014“

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže vybral a sestavil Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Odboru architektury, plánování a rozvoje Města Uherské Hradiště. Tématem práce byla dostavba proluky v centrální zóně města Uherské Hradiště, v atraktivní lokalitě ulice Na Splávku. Studenti měli za úkol zpracovat architektonickou studii polyfunkčního objektu.

O ocenění „Studentská práce roku 2014“ bojovalo celkem 13 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnilo 5 žáků pod vedením Ing. Libora Dubčáka, ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 3 studenti pod vedením Ing. Miroslava Maňase, Ing. Josefa Vémoly a Ing. Márie Chmelové. Ze SOŠ a Gymnázia Staré Město odevzdalo práci 5 studentů pod vedením Ing. Marie Hrubošové, Ing. Zuzany Kučerové a Ing. Miroslavy Joškové.

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 6 nejlepších prací navrhla k postupu do finálového kola, kde studenti své práce obhajovali osobně před porotou. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2014 ZK“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.

Lokalita pro studentskou práci roku 2014 v Google street view

Fotografie studentských prací