Partnery soutěže Studentská práce roku jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí

 

Architektonická studie polyfunkčního domu ve Valašském Meziříčí

Doprovodnou akcí soutěže „Stavba roku 2013 ZK“ je soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví. Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů. Pro zadání v letošním roce byla vybrána lokalita ve Valašském Meziříčí. Lokalitu vybrala a zadání sestavila vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Valašské Meziříčí Ing. arch. Dagmar Vávrová, ve spolupráci s odbornými učiteli SPŠ stavební Valašské Meziříčí. Úkolem studentů je zpracovat architektonickou studii stavby polyfunkčního objektu s převážně komerčním využitím. Lokalita se nachází v „Městské památkové zóně“ – v centru obce (cca 80 až 120 m od jihovýchodního okraje náměstí) na ul. Poláškova. Jedná se o velmi frekventovanou část centra obce s obchody, službami apod., na ul. Poláškova ve Valašském Meziříčí, kat.úz. Valašské Meziříčí-město. Funkční využití jednotlivých podlaží: 1.PP – podzemní garáže, technické prostory, sklepy pro byty. 1. NP – obchody, restaurace, bar, apod., příp. technické prostory. 2. NP – administrativa – kanceláře, sídlo firmy, lékaři, pobočka banky, pojišťovny, případně technické prostory. 3. NP – podkrovní byty. Soutěžní práce vyhodnotí odborná porota a nejlepší z nich budou odměněny finančním obnosem. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostním večeru dne 29. 5. 2014. Vítězné studentské práce budou vystaveny v místě konání slavnostního vyhlášení.