Partnery soutěže Studentská práce roku jsou města Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí

 

Součástí soutěže Stavba roku 2015 Zlínského kraje je soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku 2015“

Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi. 

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže vybrala a sestavila Dagmar Nová, hlavní architektka města Zlína. Úkolem studentů bylo zpracovat projekt bytového domu v lokalitě Boněcký rybník ve Zlíně s podrobnějším řešením typického patra, detailů a řešení fasád, a to na základě již zpracované urbanisticko – architektonické studie této lokality. 

O ocenění „Studentská práce roku 2015“ bojovalo celkem 14 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnilo 5 žáků pod vedením Ing. Libora Dubčáka, ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 9 studentů pod vedením Ing. arch. Marcely Dorňákové, Ing. Evy Michalíkové a Ing. Miroslava Maňase. 

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 8 nejlepších prací navrhla k postupu do finálového kola, kde studenti své práce obhajovali osobně před porotou. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2015 ZK“ budou autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.

Fotografie studentských prací